Heel Holland bakt blijkbaar, dus waarom u ook niet?!


Hieronder een succes-recept waarvoor u nauwelijks hoeft in te kopen, niets hoeft te dekken of hoeft op te ruimen en waarvoor u niemand hoeft uit te nodigen. Bovendien is hiermee 1x koken per week voldoende. Beginnen dus !

EEND MET WHISKY voor 6 personen


Ingrediënten : Een eend van ongeveer 5 kilo, twee grote flessen Schotse whisky, spekreepjes en een fles olijfolie.

Bereiding :


De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven 10 minuten voorverwarmen op 180'C. Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven. De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.

Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten. Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky. De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen. Nog en naiff glav insjenke en opdlinke. Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekk-n.- Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen.

Denove nen sgop geve. Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke. De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke. De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent oprape. Deent nogis oprape en met nen nantdoek de bwantwondesaiv van deent vege.

Ze hande ontvette me viskey en de tupe ssalf veeroprape. Tkapotte glazzopvege endeent terug in dehove doen. Deheent oprape en dove eers opedoen. De twwwiede fies biski pedoen en overeindzette.

Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege. Nogis opstaan van de vjoer en tochma biijve zitte. De bles op de grondzette. Ulde bles drinke wande glave sijn opof kabot. Den'ove aftette, deooge sluiten en ornvalle.

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.
De hele rest van de middag en vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en plafond schoonmaken. De glasscherven en lege fiessen naar de glasbak brengen en op de terugweg Paracetamol en maagzout kopen !!!