Haastwerk Kalender 2010 t.e.m. 2100


Dit is een speciale kalender voor haastwerk.


Dins
dag
Woens
dag
Donder
dag
Vrij
dag
Vrij
dag
Vrij
dag
Klets
dag
8765432
1615141211109
23222120191817
30292827262524
37363534333231
  1. Haastwerk moet altijd gisteren klaar zijn. Met deze kalender kan het werk worden begonnen op de 7e en op de 3e klaar zijn.
  2. Het meeste werk moet op vrijdag klaar zijn. Dus zijn er drie vrijdagen in iedere week.
  3. Er zijn zes nieuwe dagen toegevoegd aan iedere maand voor het "einde van de maand" paniekwerk.
  4. Er is geen "eerste van de maand" om te voorkomen dat paniekwerk van de vorige maand te laat wordt afgeleverd.
  5. De maandagochtend-katers, de niet-produktieve zaterdagen en zondagen zijn vervallen.
  6. Een nieuwe dag, kletsdag, is ingevoerd om de rest van de week vrij te houden voor ononderbroken gejaag.
  7. Er is geen "vrijdag de dertiende".